Friday, May 23, 2014

MASKOT SUKMA XVII PERLIS 2014

Singa adalah merupakan ikon dan identiti Negeri Perlis yang amat dikenali sebagai "Singa Utara". Walaupun singa tidak pernah wujud di negeri ini namun singa diangkat sebagai imej utama logo kerana ianya melambangkan rakyat Perlis sendiri yang memiliki sifat dan jiwa seperti singa iaitu berani, pantas, cekap, suka hidup berkawan, pintar dan penyayang.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts