Friday, May 9, 2014

Loghat Kedah/Utara : Copy WhatsApp

Loghat Kedah/Utara SPM Kertas Julai 1981 Bahagian I.

Anda diberi 30 minit untuk menjawab soalan-solan berikut.

Sila jawab semua soalan. Pilih jawapan yang paling sesuai untuk soalan-soalan di bawah.

Markah lulus adalah 60 peratus.

 1.       Tulong dengag habih-habih na……toksah dok tebiang satni hang muleh kot

Ayat di atas kedengaran dalam satu perbualan Antara dua sahabat. Dalam kontek ini ayat tersebut merupakan

A)     Nasihat
B)      Amaran
C)      Gurauan
D)     Pujukan

 2.       Awat la yang hangpa dok tahana kat menatang depa bukan gheti apa……

“Tahana” dalam ayat di atas boleh digantikan dengan perkataan

A)     Membelai
B)      Mendera
C)      Memberi makan
D)     Memandikan

 

3.       Susunkan perkataan-perkataan di bawah mengikut turutan yang paling dekat hingga paling jauh

I Tengalong
II Balin
III Punggai
IV Hawin
V Tauk

 A)     III, I, II, V, IV
B)      V, III, IV, II, I
C)      III, II, IV, I, V
D)     V, IV, II, I, III

 
4.       “Mangkaq, Menghelorp, Kelolo, Loklaq”

Perkataan manakah yang tak sepatutnya berada dalam kumpulan di atas

A)     Mangkaq
B)      Menghelop
C)      Kelolo
D)     Loklaq

 
5.       Perbuatan-perbuatan di bawah adalah reaksi manusia semasa ditimpa musibah

I Kelupoq
II Teghiak
III Meghaung
IV Keghyau

 Susunkan mengikut turutan dari kurang ke paling serius

A)     I, II, III, IV
B)      II, I, IV, III
C)      II, IV, III, I
D)     II, III, I, IV

 6.       Awang Bokceh terghjun keleborg habih selut belutin

Ayat di atas menceritakan perihal Awang Bokceh yang bermain

A)     Payung terjun
B)      Guli dalam tin
C)      Dalam Lumpur
D)     Dalam sungai

 
7.       Menaboq, meghedih, menanam, menyulam, mengerat, memukoi, mengughoi

Perakataan-perkataan  di atas adalah proses

A)     Pemiliharaan lintah dari benih kecil hingga dewasa
B)      Semaian padi hingga menuai
C)      Semaian getah hingga menoreh
D)     Penanaman kopi hingga bancuhan kopi

 
8.       Pak Arq la ni sesak tak sangga sekepiang ghabit pun haram aih

“Sekepiang ghabit” dalam ayat di atas merujuk kepada

A)     Binatang
B)      Perbuatan
C)      Duit
D)     Riba
 

9.       “Ghumbu, Ghempang  dan Isein” adalah ukuran untuk

A)     Kekuatan
B)      Keseronokan
C)      Kegilaan
D)     Kesedapan

 

10.   “Daih, Pelekorh, Highik, Ghenyak” adalah perbuatan untuk

A)     Membuat kenduri
B)      Membaca buku
C)      Mengalahkan lawan
D)     Menghidupkan api

 
11.   Mokalo hat pri depa celapak meneghu

“Celapak meneghu” dalam ayat di atas boleh digantikan dengan

A)     Timpa kelam
B)      Gelak Wakwit-wakwit
C)      Pulun habih ghiang
D)     Singkei gigi

 

12.   “Kebah” ataupun “Melanuih” adalah perkataan-perktaan yang merujuk kepada

A)     Tahap kegemukan seseorang
B)      Tahap kesihatan seseorang
C)      Tahap keseronokan bermain
D)     Tahap kepayahan soalan peperiksaan

 
13.   Hang kena ……..… , pi la sua …………..baghu depa uloq mai

Perkataan-perkataan yang sesuai dalam ayat di atas adalah

A)     ranggi, bangkong
B)      jadi ponen, ketorg
C)      hemoi, domoi
D)     baloq, cenonot
 

14.   “Daje, pelaq, pulaih hawaq” adalah perkataan-perkataan yang digunakan sebagai

A)     Pujukan
B)      Pujian
C)      Makian
D)     Jampian

 
15.   “Tobat dan panah lintaq” adalah perkataan-perkataan yang sering digunakan semasa

A)     Bersumpah
B)      Bermain hujan
C)       Bermain wau
D)     Bersenam
 

16.   “Teghebei, Cakplong, Jengkek dan Toi” adalah jenis-jenis

A)     Makanan pembasuh mulut
B)      Senjata orang dewasa
C)      Pakaian tarian makyong
D)     Permainan kanak-kanak

 

No comments:

Post a Comment

Popular Posts